Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Телефон: 025 723 048
Помоћник директора за економско финансијске послове: Слободанка Јанковић
Радно време (радни дани): од 7,00 до 15,00 часова

Запослени у економско-финансијском сектору:

  • помоћник директора за економско финансијске послове и руководилац сектора
  • шеф рачуноводства
  • референт за обрачун зарада и накнада
  • књиговођа робног књиговодства у апотекама
  • главни књиговођа
  • референт за план, анализу и статистику
  • референт набавке – економ, и магационер – архивар