Табела наменског плаћања 15.07.2024. године

Табела наменског плаћања 05.07.2024. године

Табела наменског плаћања 24.06.2024. године

Табела наменског плаћања 20.06.2024. године

Табела наменског плаћања 27.04.2024. године

Табела наменског плаћања 23.04.2024. године

Табела наменског плаћања 21.11.2023. године

Табела наменског плаћања 28.10.2023. године

Табела наменског плаћања 23.10.2023. године

Табела наменског плаћања 07.10.2023. године

Табела наменског плаћања 30.09.2023. године

Табела наменског плаћања 23.09.2023. године

Табела наменског плаћања 18.09.2023. године

Табела наменског плаћања 14.09.2023. године

Табела наменског плаћања 30.08.2023. године

Табела наменског плаћања 18.08.2023. године

Табела наменског плаћања 03.08.2023. године

Табела наменског плаћања 11.07.2023. године

Табела наменског плаћања 03.07.2023. године

Табела наменског плаћања 22.06.2023. године

Табела наменског плаћања 27.04.2023. године

Табела наменског плаћања 22.04.2023. године

Табела наменског плаћања 20.04.2023. године

Табела наменског плаћања 08.04.2023. године

Табела наменског плаћања 04.04.2023. године

Табела наменског плаћања 30.03.2023. године

Табела наменског плаћања 29.03.2023. године

Табела наменског плаћања 20.03.2023. године

Табела наменског плаћања 17.03.2023. године

Табела наменског плаћања 09.03.2023. године

Табела наменског плаћања 02.03.2023. године

Табела наменског плаћања 27.02.2023. године

Табела наменског плаћања 23.02.2023. године

Табела наменског плаћања 20.02.2023. године

Табела наменског плаћања 14.02.2023. године

Табела наменског плаћања 25.01.2023. године

Табела наменског плаћања 24.01.2023. године

Табела наменског плаћања 20.01.2023. године

Табела наменског плаћања 18.01.2023. године

Табела наменског плаћања 17.01.2023. године

Табела наменског плаћања 16.01.2023. године

Табела наменског плаћања 12.01.2023. године

Табела наменског плаћања 11.01.2023. године

. . .

Финансијски извештај за период 01.01.2023.-30.09.2023.

Финансијски извештај за период 01.01.2023.-30.06.2023.

Финансијски извештај за период 01.01.2023.-31.03.2023.

XIV измена финансијског плана за 2023. годину

XIII измена финансијског плана за 2023. годину

XII измена финансијског плана за 2023. годину

XI измена финансијског плана за 2023. годину

X измена финансијског плана за 2023. годину

IX измена финансијског плана за 2023. годину

VIII измена финансијског плана за 2023. годину

VII измена финансијског плана за 2023. годину

VI измена финансијског плана за 2023. годину

V измена финансијског плана за 2023. годину

IV измена финансијског плана за 2023. годину

III измена финансијског плана за 2023. годину

II измена финансијског плана за 2023. годину

I измена финансијског плана за 2023. годину

Финансијски план за 2023. годину

. . .

Финансијски извештај за 2022. годину

VII измена финансијског плана за 2022 годину – 15.11.2022. године

VI измена финансијског плана за 2022 годину – 15.11.2022. године

V измена финансијског плана за 2022 годину – 15.11.2022. године

IV измена финансијског плана за 2022 годину – 15.11.2022. године

III измена финансијског плана за 2022 годину – 15.11.2022. године

II измена финансијског плана за 2022 годину – 15.11.2022. године

I измена финансијског плана за 2022 годину – 15.11.2022. године

Финансијски план за 2022 годину – 15.11.2022. године

Финансијски план