Адреса: Горњи објекат Кула
Телефон: 025/723-333 локал локал 102 директна линија 515-00-64
Руководилац: Мученски др Ђура
Радно време (радни дани): у две смене од 7,00 до 20,00 часова

На одељењу се налази:

  • 2 доктора специјалиста интерниста
  • 3 медицинске сестре

 

  • Обављају се специјалистички интернистички преглед, као и поновни преглед, постављање дијагнозе, одређивање и прописивање ургентне терапије (ампулираних лекова), давање савета у погледу лечења и хигијенско дијететског режима, оцена радне способности, уношење у картон података добијених анамнезом, објективни налаз, дијагноза, терапије и количине лека, начину узимања, лабораторијске налазе и друго; исписивање извештаја о нађеном стању, дијагнози, терапији и радној способности надлежном лекару или одговарајућим комисијама (даје оцену и мишљење за ЛК, ОЗ, суд, бањско-климатско лечење учесницима НОР.а, РВИ, пензионерима) као и оцену и мишљење о стању кардиоваскуларног система, ради извођења оперативног захвата, примене медицинске рехабилитације и слично; по потреби заказивање контролног прегледа и давање налога поливалентној патронажној сестри за патронажну посету, хроничним болесницима и болесницима оболелим од дијабетиса;
  • Обављање помоћних дијагностичких метода;
  • Обављање помоћних терапеутских метода: дефибрилација и испирање желудца;
  • Здравствено васпитни рад: рад са појединцем, рад у мањој групи и рад у облику предавања за већу групу;
  • Специјалистички интернистички преглед у стану болесника: обављање прегледа у стану болесника у изузетним случајевима на захтев ординирајућег лекара или патронажне сестре;
  • Сарадња са болничким оделењима за унутрашње болести и клиникама као и са свим службама Дома а посебно са ординирајућим лекарима.