08.03.2019. ЈН број 1/2019 – Медицинско-техничка помагала/РФЗО, по партијама

 

13.03.2019. ЈН број 4/2019 – Лабораторијски реагенси за апарат SYSMEX – хематолошки бројач

13.03.2019. Конкурсна документација

13.03.2019. Обавештење о покретању преговарачког поступка

13.03.2019. Мишљење Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка

05.04.2019. Одлука о додели уговора

23.04.2019. Обавештење о закљученом уговору

 

25.04.2019. ЈН број 2/2019 – Медицинска опрема за гинекологију, по партијама

25.04.2019. Конкурсна документација

13.06.2019. Одлука о додели уговора, Партија 1

11.07.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1

11.07.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2

 

10.05.2019. ЈН број 5/2019 – Одржавање и унапређење информационих система, по партијама

10.05.2019. Конкурсна документација

30.05.2019. Одлука о додели уговора, Партија 1

30.05.2019. Одлука о додели уговора, Партија 2

 

03.06.2019. ЈН број 3/2019 – Медицинска опрема за офталмологију, по партијама

03.06.2019. Конкурсна документација

03.06.2019. Позив за подношење понуда

29.07.2019. Одлука о додели уговора, Партија 1

29.07.2019. Одлука о додели уговора, Партија 2

29.07.2019. Одлука о додели уговора, Партија 3

29.07.2019. Одлука о додели уговора, Партија 4

29.07.2019. Одлука о додели уговора, Партија 5

29.07.2019. Одлука о додели уговора, Партија 6

10.09.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1

10.09.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2

10.09.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 3

10.09.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 4

10.09.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 5

10.09.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 6

 

07.06.2019. ЈН број 7/2019 – Медицински потрошни материјал, по партијама

07.06.2019. Позив за подношење понуде

07.06.2019. Конкурсна документација

03.07.2019. Питање и одговор 1

05.07.2019. Измена конкурсне документације 1

05.07.2019. Измена позива за подношење понуде

05.07.2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

07.08.2019. Питање и одговор 2

23.09.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 1

23.09.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 2

23.09.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 3

23.09.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 4

23.09.2019. Обавештење о обустави поступка, Партија 5

23.09.2019. Обавештење о закљученом уговору, Партија 6

 

11.06.2019. ЈН број 6/2019 – Гориво за службена возила – ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, ЕВРО ДИЗЕЛ, ТНГ

11.06.2019. Конкурсна документација

11.06.2019. Позив за подношење понуде

06.08.2019. Одлука о додели уговора

 

14.06.2019. ЈН број 9/2019 – Осигурање имовине и лица, по партијама

03.07.2019. Одлука о додели уговора, партија 1

03.07.2019. Одлука о додели уговора, партија 2

03.07.2019. Одлука о додели уговора, партија 3