30.04.2020. ЈН број 1/2020 – Лабораторијски реагенси за апарат SYSMEX – хематолошки бројач

30.04.2020. Мишљење Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка

30.04.2020. Обавештење о покретању преговарачког поступка

30.04.2020 Конкурсна документација

19.05.2020 Одлука о додели уговора

18.06.2020 Обавештење о закљученом уговору

12.05.2021 – Одлука о додели уговора

 

11.05.2020. ЈН број 2/2020 – Одржавање информационих система, по партијама

11.05.2020 Позив за подношење понудa

11.05.2020 Конкурсна документација

22.05.2020 Одлука о додели уговора, Партија 1

22.05.2020 Одлука о додели уговора, Партија 2

10.06.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1

10.06.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2

 

12.06.2020. ЈН број 3/2020 – Медицинско-техничка помагала/РФЗО, по партијама

12.06.2020 Позив за подношење понуде

12.06.2020 Конкурсна документација

12.06.2020. Табела 3 – Техничке карактеристике (спецификације)

12.06.2020 Табела у оквиру обрасца понуде

06.07.2020 Одлука о додели уговора за партије 2 до 9

06.07.2020 Одлука о обустави поступка за партије 1, 10 и 11

12.08.2020. Обавештење о закљученом уговору за партије 2 до 9

12.08.2020. Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партије 1, 10 и 11

 

07.07.2020. ЈН број 4/2020- Гориво за службена возила – ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, ЕВРО ДИЗЕЛ, ТНГ

07.07.2020 Позив за подношење понуде

07.07.2020 Конкурсна документација

10.08.2020 Одлука о додели уговора

17.09.2020 Обавештење о закљученом уговору

 

13.07.2020. ЈН број 5/2020 – Осигурање имовине и лица, по партијама

13.07.2020 Позив за подношење понуде

13.07.2020 Конкурсна документација

24.07.2020 Одлука о додели уговора, Партија 1

24.07.2020 Одлука о додели уговора, Партија 2

24.07.2020 Одлука о додели уговора, Партија 3

27.08.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1

27.08.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2

27.08.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 3

 

14.07.2020. ЈН број 6/2020 – Канцеларијски материјал, по партијама

14.07.2020 Позив за подношење понуде

14.07.2020 Конкурсна документација

06.08.2020 Одлука о додели уговора, Партија 1

06.08.2020 Одлука о додели уговора, Партија 2

28.08.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1

28.08.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2

 

15.07.2020. ЈН број 7/2020 – Медицински потрошни материјал, по партијама

15.07.2020 Позив за подношење понуде

15.07.2020 Конкурсна документација

24.07.2020 Питање и одговор 1

07.08.2020 Питање и одговор 2

11.08.2020 Измена конкурсне документације 1

11.08.2020. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.08.2020 Измена позива за подношење понуде

22.09.2020 Одлука о додели уговора, Партија 2

22.09.2020 Одлука о додели уговора, Партија 3

22.09.2020 Одлука о додели уговора, Партија 4

22.09.2020 Одлука о обустави поступка, Партија 5

22.09.2020 Одлука о додели уговора, Партија 6

06.10.2020 Обавештење о обустави поступка, Партија 5

20.10.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 1

20.10.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 2

20.10.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 3

20.10.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 6

20.10.2020 Обавештење о закљученом уговору, Партија 4

22.09.2020 Одлука о додели уговора, Партија 1