12.03.2022. План јавних набавки за 2022. годину од 11.03.2022. године

01.04.2022. План јавних набавки за 2022.годину – верзија 2 – са изменама од 31.03.2022. године

12.03.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022.годину од 11.03.2022. године

16.12.2022. План јавних набавки за 2022.годину – верзија 3 – са изменама од 15.12.2022. године

01.04.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022.годину – верзија 2 – са изменама од 31.03.2022. године

21.04.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022.годину – верзија 3 – са изменама од 20.04.2022. године

01.09.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022.годину – верзија 4 – са изменама од 01.09.2022. године

13.10.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022. годину – верзија 5 – са изменама од 11.10.2022. године

15.12.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022. годину – верзија 6 – са изменама од 15.12.2022. године

. . .

[wpfilebase tag=browser id=1 /]