12.03.2022. План јавних набавки за 2022. годину од 11.03.2022. године

01.04.2022. План јавних набавки за 2022.годину – верзија 2 – са изменама од 31.03.2022. године

12.03.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022.годину од 11.03.2022. године

16.12.2022. План јавних набавки за 2022.годину – верзија 3 – са изменама од 15.12.2022. године

01.04.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022.годину – верзија 2 – са изменама од 31.03.2022. године

21.04.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022.годину – верзија 3 – са изменама од 20.04.2022. године

01.09.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022.годину – верзија 4 – са изменама од 01.09.2022. године

13.10.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022. годину – верзија 5 – са изменама од 11.10.2022. године

15.12.2022. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2022. годину – верзија 6 – са изменама од 15.12.2022. године

. . .

12.04.2022. ЈН број 02/2022/ЗЈН2019 – Лабораторијски реагенси за апарат SYSМЕX – Хематолошки бројач

12.04.2022.-Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног

20.05.2022 – Одлука о додели уговора

17.06.2022 – Обавештење о додели уговора

 

24.06.2022. ЈН број 03/2022/ЗЈН2019 – Опрема за саобраћај – санитетско возило

24.06.2022 – Јавни позив

05.07.2022. – Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива

05.07.2022 – Јавни позив – пречишћени текст

22.07.2022. – Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива

22.07.2022 – Jавни позив – пречишћен текст

24.08.2022 – Одлука о додели уговора

20.09.2022 – Обавештење о додели уговора

 

24.06.2022. ЈН број 05/2022/ЗЈН2019 – Медицински потрошни материјал , по партијама

24.06.2022 – Јавни позив

15.07.2022 – Одлука о додели уговора, Партија 1

15.07.2022 – Одлука о додели уговора, Партија 2

15.07.2022 – Одлука о додели уговора, Партија 3

15.07.2022 – Одлука о додели уговора, Партија 4

27.07.2022 – Одлука о додели уговора, Партија 4 – ПОНОВО

26.08.2022 – Обавештење о додели уговора, партије 1,2,3 и 5

17.09.2022 – Обавештење о додели уговора, Партија 4

 

29.06.2022. ЈН број 04/2022/ЗЈН2019 – Гориво за службена возила – Евро премијум БМБ 95, Евро дизел, ТНГ

29.06.2022 – Јавни позив

15.07.2022 – Одлука о додели уговора

30.08.2022 – Обавештење о додели уговора

 

12.07.2022. ЈН Број 06/2022/ЗЈН2019 – Одржавање информационих система , по партијама

12.07.2022 – Јавни позив

27.07.2022 – Одлука о додели уговора – Партија 1

27.07.2022 – Одлука о додели уговора – Партија 2

27.08.2022 – Обавештење о додели уговора , партије 1 и 2

 

16.07.2022. – ЈН број 01/2022/ЗЈН2019 – Сервисирање и одржавање службених возила Дома здравља Кула

16.07.2022 – Јавни позив

26.08.2022 – Одлука о обустави поступка

20.09.2022 – Обавештење о обустави поступка

 

14.09.2022. – ЈН број 07/2022/ЗЈН2019 – енергенти за грејну сезону 2022/2023, по партијама – угаљ и дрво за огрев

14.09.2022 – Јавни позив

07.10.2022 – Одлука о додели уговора , Партија 1

07.10.2022 – Одлука о додели уговора , Партија 2

18.11.2022 – Обавештење о додели уговора за партије 1 и 2

 

15.09.2022. – ЈН БРОЈ 08/2022/ЗЈН2019 – Енергенти за грејну сезону 2022/202 – Уље за ложење ниско сумпорно гориво – Специјално НСГ-С

15.09.2022 – Јавни позив

03.10.2022 – Одлука о додели уговора

25.11.2022 – Обавештење о додели уговора

 

21.10.2022. – ЈН БРОЈ 09/2022/ЗЈН2019 – Медицински потрошни материјал, по партијама

21.10.2022 – Јавни позив

28.10.2022. – Исправка – обавештење о изменама и додатним информацијама јавног позива

28.10.2022 – Јавни позив – пречишћен текст

29.11.2022 – Одлука о додели уговора, Партија 1

29.11.2022 – Одлука о додели уговора, Партија 2

29.11.2022 – Одлука о додели уговора, Партија 3

29.11.2022 – Одлука о додели уговора, Партија 4

29.11.2022 – Одлука о додели уговора, Партија 5

 

26.11.2022.- ЈН БРОЈ 10/2022/ЗЈН2019 – Сервисирање и одржавање службених возила Дома здравља Кула

26.11.2022 – Јавни позив

21.12.2022. – Одлука о додели уговора.

18.01.2023. – Обавештење о додели уговора

 

30.12.2022. – ЈН БРОЈ 12/2022/ЗЈН2019 – Енергенти за грејну сезону 2022/2023 – угаљ – додатне количине

30.12.2022. – Јавни позив

23.01.2023. – Одлука о додели уговора

18.03.2023. – Обавештење о додели уговора

 

16.12.2022. – ЈН БРОЈ 11/2022/ЗЈН2019 – Лабораторијски потрошни материјал , по партијама

16.12.2022. – Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива

01.02.2023 – Одлука о додели уговора, Партија 1

01.02.2023 – Одлука о додели уговора, Партија 2

22.03.2023. – Обавештење о додели уговора, партије 1 и 2

 

30.12.2022. – ЈН БРОЈ 13/2022/ЗЈН2019 – Енергенти за грејну сезону 2022/2023 – уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално НСГ-С – додатне количине или уље за ложење средње С

30.12.2022. – Јавни позив

10.01.2023. – Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива

10.01.2023. – Јавни позив – пречишћен текст

23.02.2023. – Одлука о додели уговора

05.04.2023. – Обавештење о додели уговора