14.02.2023. године – План јавних набавки за 2023. годину од 13.02.2023. године
08.08.2023. године – План јавних набавки за 2023. годину – верзија 2 – са изменама од 07.08.2023. године
19.10.2023. године – План јавних набавки за 2023. годину – верзија 3 – са изменама од 18.10.2023. године
24.11.2023. године – План јавних набавки за 2023. годину – верзија 4 – са изменама од 23.11.2023. године
19.12.2023. године – План јавних набавки за 2023. годину – верзија 5 – са изменама од 18.12.2023. године

. . .

14.02.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину од 13.02.2023. године
07.04.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину – верзија 2 – са изменама од 06.04.2023. године
11.07.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину – верзија 3 – са изменама од 10.07.2023. године
06.10.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023.годину – верзија 4 – са изменама од 05.10.2023. године
19.10.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину – верзија 5 – са изменама од 18.10.2023. године
24.11.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину – верзија 6 – са изменама од 23.11.2023. године
19.12.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину – верзија 7 – са изменама од 18.12.2023. године

. . .

24.02.2023. – ЈН БРОЈ 01/2023/ЗЈН2019 – Лабораторијски реагенси за апарат Sysmex – хематолошки бројач

24.02.2023. – Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива
24.03.2023. – Одлука о додели уговора
12.04.2023. – Обавештење о додели уговора

 

29.03.2023. – ЈН БРОЈ 02/2023/ЗЈН2019 – Канцеларијски материјал, по партијама

29.03.2023. – Јавни позив
05.05.2023. – Одлука о додели уговора, Партија 1
05.05.2023. – Одлука о додели уговора, Партија 2
09.06.2023. – Обавештење о додели уговора, партије 1 и 2

 

01.04.2023. – ЈН БРОЈ 03/2023/ЗЈН2019 – Медицински потрошни материјал – лабораторијски потрошни материјал

01.04.2023.-Јавни позив

09.05.2023. – Одлука о додели уговора

09.06.2023. – Обавештење о додели уговора

 

01.04.2023. – ЈН БРОЈ 04/2023/ЗЈН2019 – Енергенти – гориво за службена возила – ЕВРО премијум БМБ 95, ЕВРО ДИЗЕЛ, ТНГ

01.04.2023.- Јавни позив

27.04.2023. – Одлука о додели уговора

26.05.2023. – Обавештење о додели уговора

 

13.04.2023. – ЈН БРОЈ 05/2023/ЗЈН2019 – Сервисирање и одржавање службених возила Дома здравља Кула

13.04.2023. – Јавни позив

10.05.2023. – Одлука о додели уговора

19.05.2023. – Обавештење о додели уговора

 

14.07.2023. – ЈН БРОЈ 06/2023/ЗЈН2019 – Одржавање и унапређење софтвера за информационе технологије, по партијама

14.07.2023. – Јавни позив

26.07.2023. – Одлука о додели уговора, Партија 1

26.07.2023. – Одлука о додели уговора, Партија 2

25.08.2023. – Обавештење о додели уговора, партије 1 и 2

 

15.09.2023. – ЈН БРОЈ 08/2023/ЗЈН2019 – Енергенти за грејну сезону 2023/2024, по партијама

15.09.2023. – Јавни позив

29.09.2023. – Одлука о додели уговора, Партија 1

29.09.2023. – Одлука о обустави поступка, Партија 2

07.11.2023. – Обавештење о додели уговора за партију 1 и обустави поступка за партију 2

 

15.09.2023. – ЈН БРОЈ 09/2023/ЗЈН2019 – Енергенти за грејну сезону 2023/2024 – уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално НСГ-С

15.09.2023. – Јавни позив

29.09.2023. – Одлука о додели уговора

07.11.2023. – Обавештење о додели уговора

06.10.2023. – ЈН БРОЈ 10/2023/ЗЈН2019 – Набавка медицинске опреме – аналогни мамограф са системом за дигитализацију

06.10.2023. – Јавни позив

02.11.2023. – Одлука о додели уговора

08.12.2023. – Обавештење о додели уговора

 

11.10.2023. – ЈН БРОЈ 11/2023/ЗЈН2019 – Набавка медицинске опреме – оптички колпоскоп

11.10.2023. – Јавни позив

10.11.2023. – Одлука о додели уговора

08.12.2023. – Обавештење о додели уговора

 

23.11.2023. – ЈН БРОЈ 12/2023/ЗЈН2019 – Медицински потрошни материјал, по партијама

23.11.2023. – Јавни позив

29.11.2023. – Исправка – обавештење о изменама и додатним информацијама јавног позива

29.11.2023. – Јавни позив – пречишћени текст

25.12.2023. – Одлука о додели уговора Партија 1

25.12.2023. – Одлука о додели уговора Партија 2

25.12.2023. – Одлука о додели уговора Партија 3

25.12.2023. – Одлука о додели уговора Партија 4

25.12.2023. – Одлука о додели уговора Партија 5

 

15.12.2023. – ЈН БРОЈ 13/2023/ЗЈН2019 – Средства за хигијену и дезинфекцију, по партијама

15.12.2023. – Јавни позив