14.02.2023. године – План јавних набавки за 2023. годину од 13.02.2023. године
08.08.2023. године – План јавних набавки за 2023. годину – верзија 2 – са изменама од 07.08.2023. године
19.10.2023. године – План јавних набавки за 2023. годину – верзија 3 – са изменама од 18.10.2023. године
24.11.2023. године – План јавних набавки за 2023. годину – верзија 4 – са изменама од 23.11.2023. године
19.12.2023. године – План јавних набавки за 2023. годину – верзија 5 – са изменама од 18.12.2023. године

. . .

14.02.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину од 13.02.2023. године
07.04.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину – верзија 2 – са изменама од 06.04.2023. године
11.07.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину – верзија 3 – са изменама од 10.07.2023. године
06.10.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023.годину – верзија 4 – са изменама од 05.10.2023. године
19.10.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину – верзија 5 – са изменама од 18.10.2023. године
24.11.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину – верзија 6 – са изменама од 23.11.2023. године
19.12.2023. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2023. годину – верзија 7 – са изменама од 18.12.2023. године

. . .

[wpfilebase tag=browser id=35 /]