29.02.2024. године – План јавних набавки за 2024. годину – верзија плана 1 – од 28.02.2024. године

. . .

29.02.2024. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2024. годину – верзија плана 1 – од 28.02.2024. године
29.03.2024. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2024. годину – верзија плана 2 – са изменама од 28.03.2024. године
14.05.2024. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2024. годину – верзија плана 3 – са изменама од 13.05.2024. године
12.07.2024. године – Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2024. годину – верзија плана 4 – са изменама од 12.07.2024. године

. . .

05.04.2024. – ЈН БРОЈ 03/2024/ЗЈН2019 – Енергенти – гориво за службена возила – ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, ЕВРО ДИЗЕЛ, ТНГ

05.04.2024. – Јавни позив

26.04.2024. Одлука о додели уговора

13.06.2024. – Обавештење о додели уговора

 

10.04.2024. – ЈН БРОЈ 01/2024/ЗЈН2019 – Средства за хигијену, по партијама

10.04.2024. – Јавни позив

16.05.2024. – Одлука о додели уговора, Партија 2

23.05.2024. – Одлука о додели уговора, Партија 1

28.06.2024. – Обавештење о додели уговора за партије 1 и 2

 

19.04.2024. – ЈН БРОЈ 02/2024/ЗЈН2019 – Санитетски и медицински потрошни материјал, по партијама

19.04.2024. – Јавни позив

27.04.2024. – Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама јавног позива

27.04.2024. – Јавни позив – пречишћен текст

14.06.2024. – Одлука о додели уговора, Партија 1

14.06.2024. – Одлука о додели уговора, Партија 2

14.06.2024. – Одлука о додели уговора, Партија 3

14.06.2024. – Одлука о обустави поступка, Партија 4

14.06.2024. – Одлука о додели уговора, Партија 5

14.06.2024. – Одлука о додели уговора, Партија 6

 

05.07.2024. – ЈН БРОЈ 04/2024/ЗЈН2019 – Одржавање и унапређење софтвера за информационе технологије, по партијама

05.07.2024. – Јавни позив