02.07.2020. План Јавних набавки за 2020. годину усклађен са новим Законом о Јавним набавкама

06.08.2020. План Јавних набавки за 2020. годину са изменама од 05.08.2020.

25.12.2020. Правилник о набавкама у Дому здравља Кула по ЗЈН 91/2019

05.02.2021. План Јавних набавки за 2021. годину

29.04.2021. План јавних набавки за 2021. годину са изменама од 28.04.2021.

30.07.2021. План Јавних набавки за 2021. годину са изменама од 29.07.2021.

23.12.2021. План Јавних набавки за 2021. годину са изменама од 22.12.2021.

23.02.2021. Интерни план набавки на којe се закон не примењује за 2021. годину

16.03.2021. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2021. годину са изменама од 15.03.2021.

29.04.2021. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2021. годину са изменама од 28.04.2021.

30.07.2021. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2021. годину са изменама од 29.07.2021.

08.10.2021. Интерни план набавки на које се закон не примењује за 2021. годину са изменама од 07.10.2021.

. . .

15.08.2020. ЈН број 02/2020/ЗЈН2019 – Енергенти за грејну сезону 2020/2021 – уље за ложење ниско сумпорно гориво

Javni-poziv-15.08.2020

Odluka-o-dodeli-ugovora-28.09.2020

Javni-poziv-15.08.2020 2

15.08.2020. Јавни позив

28.09.2020 – Одлука о додели уговора

22.10.2020. Обавештење о додели уговора

 

15.08.2020. ЈН број 01/2020/ЗЈН2019 – Енергенти за грејну сезону 2020/2021, по партијама – угаљ и дрво за огрев

Javni-poziv-15.08.2020.

25.09.2020. Одлука о додели уговора, Партија 1

25.09.2020. Одлука о додели уговора, Партија 2

 

11.12.2020. ЈН број 05/2020/ЗЈН2019 – Лабораторијски потрошни материјал, по партијама

11.12.2020 – Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива

11.01.2021 – Одлука о додели уговора, Партија 1

11.01.2021 – Одлука о додели уговора, Партија 2

09.02.2021. Обавештење о додели уговора, Партије 1 и 2

 

04.03.2021. ЈН број 01/2021/ЗЈН2019 – Сервисирање и одржавање службених возила Дома здравља Кула

04.03.2021. Јавни позив

24.03.2021. Одлука о додели уговора

23.04.2021. Обавештење о додели уговора

 

30.09.2020. ЈН број 03/2020/ZJN2019 – Аналогни РТГ систем са подним носачем цеви и додатном опремом и ЦР системом

30.09.2020. Јавни позив

03.10.2020. Исправка – обавештење о изменама и додатним информацијама јавног позива

03.10.2020. Јавни позив – пречишћени текст

08.10.2020. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

17.12.2020. Исправка – обавештење о изменама и додатним информацијама јавног позива

17.12.2020. Јавни позив – пречишћени текст

25.01.2021. Одлука о додели уговора

25.02.2021. Обавештење о додели уговора

 

25.03.2021. ЈН број 02/2021/ЗЈН2019 – Медицински потрошни материјал, по партијама

25.03.2021. Јавни позив

05.05.2021. Одлука о обустави поступка, Партија 1

05.05.2021. Одлука о додели уговора, Партија 2

05.05.2021. Одлука о обустави поступка, Партија 3

05.05.2021. Одлука о додели уговора, Партија 4

05.05.2021. Одлука о додели уговора, Партија 5

01.06.2021. Обавештење о обустави поступка, Партије 1 и 3

23.06.2021. Обавештење о додели уговора, Партије 2, 4 и 5

21.04.2022. Обавештење о измени уговора, Партија 2

16.06.2022. Обавештење о измени уговора, Партија 4

 

17.09.2021. ЈН број 07/2021/ЗЈН2019 – Медицински потрошни материјал, по партијама

17.09.2021. Јавни позив

11.10.2021. Одлука о додели уговора, Партија 1

11.10.2021. Одлука о додели уговора, Партија 2

05.11.2021. Обавештење о додели уговора, Партије 1 и 2

21.04.2022. Обавештење о измени уговора, Партија 2

 

15.07.2021. ЈН број 06/2021/ЗЈН2019 – Ултразвучни апарат са линеарном и конвексном сондом за потребе Службе за здравствену заштиту деце и омладине – Педијатријска служба у Кули

15.07.2021. Јавни позив

02.08.2021. – Одлука о додели уговора

09.09.2021. Обавештење о додели уговора

 

06.04.2021. ЈН број 03/2021/ЗЈН2019 – Лабораторијски реагенси за апарат SYSMEX – хематолошки бројач

06.04.2021. Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива

12.05.2021. Одлука о додели уговора

23.06.2021. Обавештење о додели уговора

 

18.05.2021. ЈН број 04/2021/ЗЈН2019 – Гориво за службена возила – ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95, ЕВРО ДИЗЕЛ, ТНГ

18.05.2021. Јавни позив

28.06.2021. Одлука о додели уговора

14.08.2021. Обавештење о додели уговора

 

25.06.2021. ЈН број 05/2021/ЗЈН2019 – Одржавање информационих система, по партијама

25.06.2021. Јавни позив

23.07.2021. Одлука о додели уговора, Партија 1

23.07.2021. Одлука о додели уговора, Партија 2

14.08.2021. Обавештење о додели уговора за партије 1 и 2

 

22.09.2021. ЈН број 08/2021/ZJN2019 – Енергенти за грејну сезону 2021/2022, по партијама – угаљ и дрво за огрев

22.09.2021. Јавни позив

18.10.2021. Одлука о обустави поступка, Партија 2

03.11.2021. Одлука о додели уговора, Партијa 1

05.11.2021. Обавештење о обустави поступка, Партија 2

27.11.2021. Обавештење о додели уговора, Партија 1

 

22.09.2021. ЈН број 09/2021/ZJN2019 – Енергенти за грејну сезону 2021/2022 – уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално НСГ-С

22.09.2021. Јавни позив

21.10.2021. Одлука о додели уговора

17.11.2021. Обавештење о додели уговора

 

23.10.2021. ЈН број 10/2021/ZJN2019 – Медицински потрошни материјал, по партијама

23.10.2021. Јавни позив

30.10.2021. Исправка – обавештење о изменама и додатним информацијама јавног позива

30.10.2021. Јавни позив – пречишћени текст

05.11.2021. Исправка – обавештење о изменама и додатним информацијама јавног позива

05.11.2021. Јавни позив – пречишћени текст

26.11.2021. Одлука о додели уговора, Партија 2

16.12.2021. Одлука о додели уговора, Партија 1

16.12.2021. Одлука о додели уговора, Партија 3

16.12.2021. Одлука о додели уговора, Партија 4

16.12.2021. Одлука о додели уговора, Партија 5

16.12.2021. Одлука о додели уговора, Партија 6

28.12.2021. Обавештење о додели уговора, Партија 2

19.01.2022. Обавештење о додели уговора, Партије 1, 3, 4, 5 и 6

29.06.2022. Обавештење о измени уговора, Партија 1

 

11.11.2021. ЈН број 11/2021/ЗЈН2019 – Јавна набавка добра – енергенти за грејну сезону 2021/2022 – дрво за огрев

11.11.2021. Јавни позив

26.11.2021. Одлука о додели уговора

28.12.2021. Обавештење о додели уговора

 

28.12.2021. ЈН број 12/2021/ЗЈН2019 – Лабораторијски потрошни материјал, по партијама

28.12.2021. Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива

04.02.2022. Одлука о додели уговора, Партија 1

04.02.2022. Одлука о додели уговора, Партија 2

16.03.2022. Обавештење о додели уговора , партије 1 и 2

17.06.2022. Обавештење о измени уговора, Партија 2

 

31.12.2021. ЈН број 13/2021/ЗЈН2019 – Енергенти за грејну сезону 2021/2022- уље за ложење ниско сумпорно гориво – специјално НСГ-С – додатне количине

31.12.2021. Јавни позив

07.02.2022. Одлука о додели уговора

16.03.2022. Обавештење о додели уговора