Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Телефон:  025 723 333 локал 127
Руководилац:
Радно време (радни дани): од 7,00 до 13,00 часова

На одсеку се налази:

  • 1 доктор специјалиста неуропсихијатар – субспецијалиста из судске психијатрије
  • 2 медицинске сестре

На одељењу се обављају:

  • Специјалистички психијатријски преглед и поновни преглед: узимање личне и породичне анамнезе, разговор са болесником, односно пратиоцем, уводни психијатријски интервју општи клинички преглед, испитивање стања психичких функција;
  • Површинска индивидуална психотерапија: разговор са болесником без присуства трећег лица при чему неуропсихијатар делује на личност болесника једном од метода површинске психотерапије (персоазија, вентилација, саветовање, сугестија, информација и др.); заказивање нове сеансе психотерапије и уписивање целокупног поступка у одговарајућу медицинску документацију;
  • Специјалистички неуролошки преглед: узимање анамнестичких података, клинички преглед, испитивање стања свести, можданих живаца, пирамидног система и екстрапирамидног система, мишићног тонуса, тестирање мишићне снаге, мерење дужине и обима екстремитета, испитивање мишићног рефлекса, површинског и дубоког сензибилитета, функција равнотеже, кординација покрета, хода, говора, оштећење периферних живаца, психомоторних способности менингеалних знакова;
  • Анализа постојеће медицинске документације; по потреби упућивање на помоћне дијагностичке прегледе (лабораторијске, рентгенске и сл.) и анализа добијених налаза, постављање коначне или радне дијагнозе, одређивање и прописивање терапије, давање упутстава и савета о начину спровођења терапије и хигијенско дијететског режима, оцена радне способности, исписивање извештаја о нађеном стању, дијагнози, терапији и радној способности надлежном лекару или одговарајућим комисијама и уношење података и налаза у медицинску документацију; по потреби заказивање контролног прегледа или упућивање на даље специјалистичке прегледе или стационарно лечење;
  • Учествовање специјалисте неуропсихијатра у систематским прегледима радника са специјалистом медицине рада и пнеумофтизиологом, офталмологом и специјалистом за ОРЛ и психологом; учествовање са лекаром специјалистом медицине рада, офталмологом, ОРЛ, и психологом у прегледима за издавање лекарских уверења за возаче;
  • Спроводи дијагностичке прегледе и лечење пацијената у амбуланти и на терену упућених од лекара опште праксе и других специјалиста, обавља прегледе и лечење пацијената упућених од различитих установа и институција (социјалне службе, школе, радне организације и сл.); обавља прегледе у оквиру Комисије за категоризацију деце ометене у психофизичком развоју; даје мишљење за лекарско уверење повређеним грађанима и обавља експертизе на захтев суда за своје пацијенте; организује рад на спровођењу примарне, секундарне и терцијалне превенције менталних поремећаја на територији своје амбуланте и то на целу популацију;