Телефон: 025/ 723-333 локал 105
Радно време: у две смене од 07 до 20 часова
Руководилац: Љубица др Ђукић Ристовски

На Одељењу за здравствену заштиту жена запослено је 4 медицинске сестре.

Послови који се обављају на Одељењу укључују:

  • Припремање и стерилизација свих инструмената и санитетског материјала неопходног за рад у одељењу;
  • По потреби узимање бриса за цитохормоналну анализу, фарм. – Папа одређивање грав.индекса, узимање вагиналних и уретралних брисева за утврђивање степена чистоће, обављање разних врста превијања; по потреби узимање урина катетером и давање ињекција (иИМ и ИВ), давање инфузија преписане од стране гинеколога;
  • Припремање стерилних инструмената, завојног и санитетског материјала, дезинфекционих средстава и асистирање гинекологу код специјалистичког прегледа и интервенција;
  • Рад у саветовалишту за труднице;
  • Утврђивање индентитета пацијената, проналажење или отварање здравственог картона, уписивање у регистар или протокол болесника; попуњавање заглавља специјалистичких извештаја, рецепата, налога за ињекције, упута за специјалистичке прегледе и болничко лечење, услуга и упута; исписивање и слање позива пацијентима након приспелих налаза Папа и патохистолошких анализа и уручивање истих пацијентима; свакодневно вођење дневне и текуће евиденције, сачињавање извештаја и достављање надлежној служби Дома у предвиђеном року; свакодневно фактурисање услуга осигураницима; наплаћивање партиципације; сачињавање благајничког извештаја и уплаћивање новца у благајну Дома без задржавања; требовање и доношење лекова, инструмената и другог потребног материјала за рад диспанзера;
  • Архивирање целокупне документације по Правилнику о архивирању грађе;