Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Телефон: 025/723-333 локал 107
Радно време: радни дани  од 07 до 14 часова

ИЗДАЈУ СЕ:
1. ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ
2.ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ ВОЗАЧКИХ ИСПИТА(СВЕ КАТЕГОРИЈЕ)
3.ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА ПРОДУЖЕТАК И ЗАМЕНУ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ (СВИХ КАТЕГОРИЈА)
3а.ЗА ЧАМЦЕ И ПЛОВИЛА
4.ПРЕПИС ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
5.ПРЕТХОДНИ И ПРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА СВИХ СТРУКА
6.ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
7.ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА НОШЕЊЕ И ПОСЕДОВАЊЕ ОРУЖЈА

ПРЕГЛЕДЕ ВРШЕ:
ОФТАЛМОЛОГ,ПСИХИЈАТРАР,ПСИХОЛОГ,СПЕЦИЈАЛИСТА МЕДИЦИНЕ РАДА +ЛАБОРАТИЈА,ЕКГ, СПИРОМЕТРИЈА И ДРУГИ ПРЕГЛЕДИ У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОТРЕБЕ И ЗАХТЕВА РАДНОГ МЕСТА.

ЦЕНОВНИК ЗА НАЈЧЕШЋА ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА:
СТАНДАРДНИ ПОСЛОВИ 2.400
ФИЗИЧКИ ПОСЛОВИ 2.700
РАД СА СТРАНКАМА 2,500
ПРОСВЕТА,ВРТИЋИ,РАД СА ДЕЦОМ 2.500
ВОЗАЧКИ ИСПИТИ ЗА АМАТЕРЕ 1.600
ВОЗАЧКИ ИСПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛ. 2.800
УПИС НА ФАКУЛТЕТ И ШКОЛЕ 1.000
НА ЗАХТЕВ СУДА,МУПА И СЛ. 2.100
ПРЕПИС УВЕРЕЊА 1.000
НОШЕЊЕ И ПОСЕДОВАЊЕ ОРУЖЈА 3.000 +
(Извештај изабр.лекара заоружје) 1.000
РАД НА ВИСИНИ/ДУБИНИ 3.000
РАД СА ПЕСТИЦИДИМА 3.000
АЕРОЗАГАЂЕНА СРЕДИНА 3.200
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ,ЧУВАРИ,ВАТРОГАСЦИ, 3.200
ВОЗАЧИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ (доставна возила,камион,аутобус) 3.400

Издавање лекарских уверења врши се у току радног времена истог дана,дужина прегледа и издавање папира од 1 до 3 часа од почетка прегледа(у зависности од броја кандидата и врсте прегледа).Лаб.анализе ажурирају су компјутерски и прослеђују кандидату/фирми)