06.06.2024. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на боловању преко 30 дана – виши РТГ техничар; 1 извршилац; Одељење за плућне болести и ТБЦ

06.06.2024. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 6 месеци – виши РТГ техничар; 1 извршилац; Одељење радиологије и ултразвучне дијагностике

24.05.2024. Јавни оглас за пријем у радни однос – доктор специјалиста медицине изабрани лекар за децу – руководилац службе (један извршилац) у Служби за здравствену заштиту деце и омладине

16.04.2024. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог на неодређено време доктора медицине са специилаизације 5 – извршилаца у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућног лечења и медицинске неге

08.03.2024. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време – медицинска сестра техничар у служби за здравствену заштиту жена

08.03.2024. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине у служби за здравствену заштиту одраслих

05.03.2024. Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време број 960 од 05.03.2024. године

13.02.2024. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на породиљском одсуству за ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

13.02.2024. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на породиљском одсуству за МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ ТЕХНИЧАР У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ – 1 извршилац у Одељењу кућног лечења и медицинске неге  

19.01.2024. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла за послове магационер – економ у Служби за правне и економско-финансијске послове

12.01.2024. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета – 1 извршилац, доктор медицине изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

29.12.2023. Јавни оглас за пријем у раднис однос – медицинска сестра техничар у амбуланти – 1 извршилац у Служби за здравствену заштиту жена

27.12.2023. Јавни оглас за пријем у  радни однос на одређено време по основу повећаног обима посла на период пд 24 месеца  за послове спремачице у просторијама у којима се пружају здравстевене услуге 1- извршилац

27.09.2023. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одустне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за послове – доктор медицине изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу – 1 извршилац

27.09.2023. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одустне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за послове медицинска сестра техничар у кућном лечењу у Одељењу кућног лечења  медицинске неге – 1 извршилац

22.08.2023. Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време за послове Доктора опште медицине-изабрани лекар – 1 извршилац

02.08.2023. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца за доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу – 1 извршилац

17.07.2023. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради  замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању  за послове медицинска сестра техничар у Одељењу кућног лечења и медицинске неге – 1 извршилац

17.07.2023. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца за послове Виши РТГ техничар у Одељењу за плућне болести и ТБЦ

25.05.2023. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 12 месеци за доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу – 1 извршилац

10.05.2023. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 6 месеци за доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу – 1 извршилац

24.04.2023. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог који је на дужем боловању преко 30 дана за радно место ВИШИ РТГ ТЕХНИЧАР у Одељењу за плућне болести и ТБЦ

08.03.2023. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца за доктора медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу – 1 извршилац 

04.01.2023. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца за медицинску сестру техничара у амбуланти у Служби за здравствену заштиту жена – 1 извршилац

07.12.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос – Доктор медицине

05.12.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос

18.11.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време по основу повећаног обима посла у трајању 24 месеца за радно место Доктор медицине изабрани лекар – 2 извршиоца

07.11.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца за радно место Доктора медицине изабрани лекар – 2 извршиоцa

19.10.2022. Одлуку о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време за послове Доктора опште медицине-изабрани лекар- 1 извршилац

11.10.2022. Одлуку о стављању ван снаге Јавног огласа за пријем у радни однос на неодређено време за послове овлашћеног интерног ревизора – 1 извршилац место рада Кула

10.10.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време за радно место овлашћеног интерног ревизора – 1 извршилац

10.10.2022 Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 12 месеци за радно место доктор медицине изабрани лекар – 1 извршилац

06.10.2022 Одлуку о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време за послове Доктора опште медицине-изабрани лекар- 1 извршилац

26.09.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 12 месеци за радно место доктор медицине изабрани лекар – 1 извршилац

12.09.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању , до повратка на рад привремено одсутне запослене за послове- медицинска сестра /техничар у кућном лечењу и нези – 1 извршилац

17.08.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове Доктора опште медицине-изабрани лекар- 2 извршиоца

17.08.2022. Одлуку о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време за послове Доктора опште медицине-изабрани лекар- 2 извршиоца

08.08.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове Доктора опште медицине-изабрани лекар- 2 извршиоца

01.08.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсустне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, до повратка на рад привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за послове Доктора опште медицине изабрани лекар – 1 извршилац

25.07.2022.Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време по основу повећаног обима посла у трајању 12 месеци за доктора опште медицине – 3 извршиоца у Служби за здравствену заштиту одраслих кућно лечење и медицинску негу

21.07.2022 Одлуку о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 2362 од 05.07.2022.године

05.07.2022 Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове Доктора опште медицине-изабрани лекар- 3 извршиоца

06.06.2022 Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове Доктора опште медицине-изабрани лекар – 3 извршиоца

24.05.2022 Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове Доктора опште медицине-изабрани лекар- 1 извршилац

12.04.2022 Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време по основу повећаног обима посла ну трајању 24 месеца на пословима Доктор изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту одраслих кућно лечење и медицинску негу – 1 извршилац

01.04.2022 Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време по основу повећаног обима посла на период од 24 месеца за послове Доктора опште медицине-изабрани лекар- 1 извршилац

16.03.2022 Одлукa о поништењу Јавног огласа број 611 од 16.03.2022.године број 977 од 25.03.2022.године

16.03.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца, са пуним радним временом, на пословима Доктор специјалиста медицине у специјалистичкој делатности – специјалиста оториноларингологије – руководилац одсека – 1 извршилац у тачки I Огласа и пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене, са пуним радним временом, на пословима Доктор медицине изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу у тачки II Огласа.

11.03.2022. Одлукa о поништењу Јавног огласа број 607 од 01.03.2022.године број 732 од 11.03.2022.године .

11.03.2022 Одлукa о поништењу Јавног огласа број 611 од 01.03.2022.године број 733 од 11.03.2022.године

01.03.2022 Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца, са пуним радним временом, на пословима Доктор специјалиста медицине у специјалистичкој делатности – специјалиста медицине рада – руководилац одсека – 1 извршилац

01.03.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене, са пуним радним временом, на пословима Доктор медицине изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу – 1 извршилац

11.02.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца, са пуним радним временом, на пословима зубни техничар

31.01.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца, са пуним радним временом, на пословима доктор специјалиста офталмолог руководилац одсека – 1 извршилац, у Офталмолошком одсеку

24.01.2022. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на породиљском одсуству, са пуним радним временом, на пословима ВИШИ ФИЗИОТЕРАПУТ – 1 извршилац, у Одељењу за физикалну медицине и рехабилитацију, у Црвенки

24.11.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове Доктор медицине изабрани лекар – 1 извршилац у Служби за здравствену заштиту одраслих, ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању

08.11.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време за послове Доктора опште медицине-изабрани лекар- 3 извршиоца

25.10.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време за послове Виши физиотерапеут – 1 извршилац у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију

16.09.2021. Одлука о поништењу Јавног огласа број 2890

06.09.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос Доктора опште медицине, изабрани лекар за одрасле – 1 извршилац

06.09.2021. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 2775

23.08.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос Доктора опште праксе – изабрани лекар – два извршиоца

11.08.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове Виши физиотерапеут

30.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању и запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета – 2 извршиоца

22.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 12 месеци, 1 извршилац, за послове Доктор медицине у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ, место рада Кула

20.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, до повратка на рад поменуте запослене за следеће послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Кула

06.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Кула

06.07.2021. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 1790 до 15.06.2021.године

02.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за послове: Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, 1 извршилац, у Служби за правне и економско финансијске послове

01.07.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Црвенка

15.06.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И медицинску негу, место рада КУЛА

11.06.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за послове Доктор медицине у хитној медицинској помоћи, 1 извршилац, у Служби за хитну медицинску помоћ

09.06.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Сивац

26.05.2021. Одлука о поништењу Јавног огласа број 1296 до 11.05.2021.године

11.05.2021. Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Кула и Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Сивац

29.04.2021. Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 1044 до 16.04.2021.године

16.04.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању до 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, месго рада Сивац

14.04.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног посла у трајању до 12 месеци за послове: Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И медицинску негу, место рада Кула

14.04.2021. Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 785 до 24.03.2021.

24.03.2021. Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу, место рада Кула

01.03.2021. Јавни оглас за пријем у радни однос – доктор медицине

01.03.2021. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос

17.02.2021. Jавни оглас за пријем у радни однос – доктор медицине – 3 извршиоца

22.12.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца, за послове Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

21.12.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 3591 од 07.12.2020.

11.12.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 3572 до 03.11.2020.

07.12.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца, за послове Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

03.12.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, за послове Медицинска сестра техничар у амбуланти, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

02.11.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању 24 месеца, за послове Медицинска сестра техничар у амбуланти, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

28.10.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, у трајању 24 месеца, за послове Доктор медицине изабрани лекар, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

14.10.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време за послове Доктор медицине изабрани лекар, 2 извршиоца, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу и за послове Доктор специјалиста офталмолог – руководилац одсека – 1 извршилац у Офталмолошком одсеку

01.10.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време замене привремено одсутног запосленог који на дужем боловању до повратка на рад одсутног запосленог, за послове домар – мајстор одржавања, 1 извршилац, у Служби за техничке и друге сличне послове

17.09.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за послове доктор опште медицине, 1 извршилац, у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу

15.09.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време – доктор стоматолог, 1 извршилац, у Служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих

07.08.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И медицинску негу – 1 извршилац, место рада: Кула

19.06.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу – 2 извршиоца

08.05.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству И одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству И одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу – 1 извршилац,

08.05.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и медицинску негу – 1 извршилац;

03.04.2020. Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 820 од 12.03.2020.

31.03.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 12 месеци, за послове Доктор медицине – изабрани лекар, број 818 до 12.03.2020. године

31.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, до повратка поменуте ас дужег боловања, за послове ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ – 1 извршилац, у Служби за правне и економско финансијске послове

12.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац

12.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за хитну медицинску помоћ – 1 извршилац

12.03.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 817 од 12.03.2020.

12.03.2020. Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 812 од 11.03.2020.

02.03.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за хитну медицинску помоћ – 1 извршилац

20.02.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац

11.02.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсустне запослене која је на дужем боловању, до повратка на рад привремено одсутне запослене за послове Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у Служби за правне и економско-финансијске послове – 1 извршилац

07.02.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац

07.02.2020. Одлука о поништењу јавног огласа за пријем у радни однос број 389

23.01.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању од 12 месеци за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење И мед.негу – 1 извршилац И Доктора медицине у СХМП – 1 извршилац

17.01.2020. Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета до повратка на рад одсутне запослене која је на дужем боловању, породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета за Доктора опште медицине у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење и мед.негу – 1 извршилац