Телефон: 025/ 723-333 локал 104
Радно време: радни дани од 07 до 15 часова
Руководилац: Дедејић Оливера

Поливалентна патронажна служба обједињује активну и пасивну здравствену заштиту кроз све врсте патронажне делатности појединих служби у оквиру Дома здравља и третира породицу као целину у којој су појединци као чланови породице изложени свим социјално медицинским, економским и другим утицајима који директно или индиректно делују на здравствено стање сваког појединца и захтевају посебну бригу читаве здравствене службе, а нарочито патронажне у циљу обезбеђивања потпуније и ефикасније здравствене заштите;

Послови и радни задаци:

  • Обавља патронажне посете породиљи и новорођенчету: упознавањем са здравственим стањем мајке и детета, узимање анамнестичких података, увид у опште услове живота, провера знања, ставова и понашања у вези са негом и исхраном детета, здравствено-васпитне активности, обавезно купање и обрада пупчане ране новорођеног детета и контрола стања и млечности дојки породиље, за остале чланове породице, процена знања и ставова у вези са здравственим и ризичним понашањем; здравствено- васпитне активности, пружање помоћи у сарадњи са заједницом;
  • Патронажна посета одојчету малом детету , трудници, особама старијим од 65 година, особама са инвалидитетом и ментално ометеним у развоју, хроничним болесницима, оболелима од већег социјално медицинског значаја, обухватајући и остале чланове породице, узимање анамнестичких података, увид у опште услове живота процена знања и ставова у вези са начином одгоја деце, упознавање са здравственимпружање помоћи у сарадњи са заједницом;
  • О запажањима извештава надлежној служби Дома у предвиђеном року;
  • По потреби по налогу изабраног лекара обавља циљане патронажне посете;
  • Унос података у медицинску документацију;
  • Фактурисање свих услуга и достављање фактура надлежној служби Дома у предвиђеном року;
  • Архивирање целокупне медицинске документације по Правилнику о архивирању грађе.