в.д. директорка Весна др Томић
Тања Лукета главна медицинска сестра
Чедомир др Бошковић руководилац за хитну медицинску помоћ
Бранка др Миловић руководилац одсека за ОРЛ
Будински др Славко руководилац интернистичног одељења
Адамовић др Гордана руководилац службе за општу здравствену заштиту одраслих, кућног лечења и медицинске неге
Стругар др Стана руководилац службе за лабораторијску дијагностику
Илић др Данило руководилац службе за физикалну медицину и рехабилитацију
Љубица др Ђукић Ристовски руководилац службе за здравствену заштиту жене
Љиљана др Бероња руководилац службе за здравствену заштиту деце и омладине
Марковић др Снежана руководилац офталмолошког одсека
Биљана др Мацавара руководилац стоматолошке службе