Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Телефон: 025/720-191
Помоћник директора за правне и опште послове: Јасмина Булатовић
Радно време (радни дани): од 7,00 до 15,00 часова

Запослени у сектору за опште и правне послове:

  • помоћник директора за правне и опште послове и руководилац сектора
  • референт за правне односе
  • референт за рад и радне односе и административне послове
  • референт за безбедност за здравље на раду, заштиту од пожара, одбрамбене припреме и цивилну заштиту
  • спремачица – перачица лабораторијског посуђа
  • радник у вешерају