Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Руководилац сектора за техничке и друге сличне послове и информатичар: Владимир Олејар
Радно време (радни дани): од 7,00 до 15,00 часова
Телефон: 025 723 048

Запослени у сектору:

  • руководилац сектора и информатичар
  • домари – ложачи