Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Радно време: у две смене, од 07-20 часова, субота и недеља 0д 07-12 часова
Руководилац: Адамовић др Гордана
Телефон: 729-494

Служба опште медицине промовише здравље и посебно је одговорна за здравље заједнице.

Примарну здравствену заштиту у Служби опште медицине, грађани остварују преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром или техничарем.

Послови и радни задаци Службе за општу здравствену заштиту одраслих кућног лечења и медицинске неге:

 

 • Обављање лекарских систематских прегледа одраслих, циљаних прегледа ради раног откривања рака дебелог црева, први преглед ради лечења, поновни преглед ради лечења, посебан преглед одраслих ради допунске дијагностике и даљег лечења;
 • У оквиру горе набројаних прегледа зависно од врсте обавља следеће:
  Узимање анамнестичних података, физикални преглед по системима, мерење телесне масе и висине и израчунавање индекса телесне масе, мерење обима струка, код жена палпаторни преглед дојки, код мушкараца палпаторни преглед простате, дигиторектални преглед, упућивање специјалисти и упућивање на лабораторијске и друге претраге, ради раног откривања болести од већег социјално медицинског значаја, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, индивидуално здравствено васпитни рад, спровођење хигијенско-епидемиолошког надзора (епидемиолошка анкета,
  хигијенско-епидемиолошки надзор, и интервенција) у сарадњи са Заводом за јавно здравље; спровођење социјалне анкете и социјалне интервенције уз сарадњу са Центром за социјални рад; преглед по органима и системима у складу са тегобама и проценом лекара; по потреби, упућивање пацијената на друге консултативне, специјалистичке, рентгенске и лабораторијске прегледе или на болничко лечење, прегледи припрема болесника за оцену инвалидске комисије, конзилијарни прегледи, упућивање на детаљне лабораторијске анализе (биохемија, хепатограм, брисеви), постављање радне или коначне дијагнозе, одређивање терапије, едукација пацијената у терапијске сврхе, провера ефикасности прописане терапије; унос података у медицинску документацију;
 • Отаварање, контрола и праћење боловања, попуњавање пријава о несрећи на послу, пријава заразних болести, професионалних обољења, малигних обољења, реуматске грознице, дијабета и психоза;
 • Издавање налога за посете поливалентне патронажне сестре, налога медицинској сестри за кућно лечење, налога за узимање лабораторијских материјала и других потребних анализа, налога за превоз болесника санитетским колима, налога за протетска помагала, издавање посебних рецепата за токсико-маногеним дејством, попуњавање првог и другог извештаја о пружању прве помоћи настрадалим у саобраћају, тучи и другим несрећама (ван посла);
 • Попуњавање образаца за бањско-климатско лечење РВИ и образаца за ОЗ – заказивање контролног прегледа;
 • Издавање лекарског уверења, на лични захтев грађана, привредних и других организација, судских и других органа и то:
  – о здравственом стању,
  – о задобијеним телесним повредама;
 • Лекарски преглед у циљу утврђивања смрти и издавање потврде о смрти, вођење књиге умрлих;
 • Кућно лечење (посете):
  – као наставак лечења после првог прегледа где није неопходно болничко лечење,
  – као наставак болничког лечења да би се тиме наставило започето лечење,
  – као облик непрестаног праћења и обилажења болесника са хроничним обољењима када не могу сами доћи у здравствену установу;
 • Обављање мањих хируршких интервенција; вађење крви на алкохол за судске потребе; по потреби обавља судско медицинско вештачење.