Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Телефон: 025/721-399
Руководилац: Мацавара др Биљана
Радно време (радни дани): у две смене од 7,00 до 20,00 часова

У ординацијама се одвијају следећи прегледи:

  • Специјалистички ортодонски прегледи
  • Контролни специјалистички ортодонски прегледи
  • Консултативни специјалистички ортодонски прегледи
  • Терапијска реадаптација, давање савета и упутстава за даљу употребу ортодонтског апарата и уношење нових података у здравствени картон и одређивање даље терапије
  • Анализа модела: узимање отиска и одређивање загрижаја у централној оклузији помоћу воска и припрема апарата за израду постоља, израда модела са постољем, обрада модела и регистровање података на постољу, премеравање модела у сва три правца, одређивање односа зуба и вилица и врсте загрижаја, упоређивање и анализа добијених података промеравањем са другим помоћним дијагностичким анализама, постављање дијагнозе и плана терапије и уношење добијених података у здравствени картон;
  • Анализа РТГ снимака, постављање дијагнозе, уцртавање плана терапије – шематски зависно од врсте ортодонтског апарата и издавање налога за израду ортодонтског апарата ортодонтском зубном техничару;
  • Након постављања плана терапије, уцртавање плана терапије и утврђивање врсте ортодонтског апарата, израда ортодонтског апарата, репаратура ортодонтског апарата и израда жичаних елемената; предаја ортодонтског апарата пацијенту са упутством о употреби истог;
  • Сарађује у циљу консултација са специјалистом за ОРЛ, логопедом, педијатром, аксилофацијалним хирургом, стоматологом и специјалистом стоматологом дечије превентивне стоматологије;
  • Обављање здравствено васпитног рада; по потреби обављање судско медицинског вештачења.