Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Телефон: 025/720-399
Радно време: у две смене од 07 до 20 часова, субота и недеља од 07 до 12 часова
Руководилац: Бероња др Љиљана

Служба за здравствену заштиту деце Дома здравља  се бави превенцијом болести кроз превентивни рад (систематски прегледи, вакцинација) и лечењем деце узраста од новорођенчета до завршетка средње школе.

  • Врши се систематски преглед новорођенчади и одојчади до прве године живота ;
  • Систематски преглед мале деце од једне до шест година;
  •  Систематски преглед школске деце и омладине;
  • Контролни преглед деце, школске деце и омладине, узимање анамнестичких података, физикални преглед по системима или циљано, упућивање на предвиђени скрининг за одређени узраст, оцена здравственог стања и процена фактора ризика по здравље, оцена вакциналног статуса, уколико се термин давања вакцине поклапа са термином превентивног прегледа спроводи се вакцинација, индивидуални здравствено-васпитни рад;
  • Лекарски преглед пре упућивања у установу за колективни боравак и уписа у средње и више школе и факултет, издавање уверења у ту сврху; узимање анамнестичких података, физикални преглед циљано, лабораторија, оцена вакциналног статуса, оцена здравственог стања, индивидуални здравствено- васпитни рад;
  • Први преглед деце, школске деце и омладине ради лечења;
  • Поновни преглед деце, школске деце и омладине ради лечења;
  • Посебни преглед деце, школске деце и омладине ради допунске дијагностике и даљег лечења, упућивање на РТГ И УЗ прегледе, упућивање на остале дијагностичке процедуре, провера радне или постављање коначне дијагнозе, припрема болесника за оцену инвалидске комисије и лекарски преглед за процену потреба и усмеравање деце ометене у развоју, очитавање резултата и оцена здравственог стања);
  • Унос података у медицинску документацију.