Адреса: Трг Ослобођења 9, Кула
Број телефона: 025/720-210
Радно време (радни дани): од 7,00 до 15,00 часова
Главна сестра: Татјана Лукета

У служби заједничких послова одговорно лице је главна сестра која учествује у обезбеђивању организационог  функционисања служби Дома у сарадњи са директором и замеником директора и руководиоцима служби Дома; Прати и координира стручни рад здравствених радника са вишом и средњом стручном спремом као и радника на помоћним пословима у службама Дома; посебно води бригу о спровођењу неге болесника (кућно лечење и патронажна служба) као и о односу здравствених радника према болесницима; Предлаже и предузима мере за отклањање утврђених недостатака у раду служби у договору са руководиоцем службе; У договору са руководиоцима служби у случајевима потребе предлаже распоред здраствених радника и помоћно техничког особља; Брине се о чистоћи пословног простора, реду, раду и радној дисциплини запослених…