ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТБЦ

Руководилац:
Радно време (радни дани) од 7,00 до 15,00 часова
Телефон: 025 723 333 локал 104

ИНТЕРНИСТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

Руководилац: др Будински Славко
Радно време (радни дани) од 7,00 до 15,00 часова
Телефон: 025 723 333 локал 103

ОФТАЛМОЛОШКИ ОДСЕК

Руководилац: др Марковић Снежана
Радно време (радни дани) од 7,00 до 15,00 часова
Телефон: 025 723 333 локал 108

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКИ ОДСЕК

Руководилац:
Радно време (радни дани) од 7,00 до 13,00 часова
Телефон: 025 723 333 локал 110

ОДСЕК ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈУ

Руководилац: Миловић др Бранка
Радно време (радни дани) од 7,00 до 15,00 часова
Телефон: 025 723 333 локал 106

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Руководилац: др Илић Данило
Радно време (радни дани) у две смене од 7,00 до 20,00 часова
Телефон: 025 5730 044