Табела наменског плаћања 11.01.2023. године

Одлука о поштовању радног времена у Дому здравља Кула са одлуком о радном времену 24.11.2022. године

Информатор о раду Дома здравља Кула

Одлука о именовању овлашћених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја од 08.11.2022. године

Допуна акта о процени ризика за радна места у радној околини Дома здравља Кула од 19.10.2022. године

Одлука о покретању поступка о измени и допуни акта о процени ризика од 13.10.2022. године.

Одлука о измени Правилника о организацији и ситематизацији полова са пописом радних места септембар месец 2022 године- 02.09.2022. године

Одлука о измени Правилника о организацији и сиситематизацији послова са Пописом радних места- Март 2022 година-25.03.2022. године

Одлука о измени Правилника о организацији и сиситематизацији послова са Пописом радних места –фебруар 2022 година-21.02.2022. године

Планско извештајне табеле за Дом здравља Кула 01.01.2021.-31.12.2021.

Одлука о измени Правилника о организацији и сиситематизацији послова са Пописом радних места – Децембар 2021. година – 23.12.2021. године

Одлука о измени Правилника о стручном усавршавању и оспособљавању здравствених радника и здравствених сарадника у Дому здравља Кула

Правилник о стручном усавршавању и образовању здравствених радника и здравствених сарадника ДЗ Кула

Правилник о заштити података о личности у Дому здравља Кула – датум објаве 19.01.2021.

План управљања инфективним отпадом – датум објаве 25.12.2020.

Правилник о управљању инфективним медицинским отпадом – датум објаве 25.12.2020.

Колективни уговор за Дом здравља Кула са применом од 24.12.2020. године – датум објаве 16.12.2020.

Одлука о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова са Пописом радних места – Новембар 2020. године – 09.11.2020.

Решење о преиспитивању репрезентативости синдиката код послодавца Дом здравља Кула – 23.10.2020.

План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести у Дому здравља Кула – 06.08.2020.

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести – 06.08.2020.

Одлука о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова са Пописом радних места – јануар 2020.године

Обавештење о примени новог посебног колективног уговора за здравствене установе почев од 09.01.2020. године

Правилник о безбедности и здрављу на раду са применом од 22.05.2019. године

Колективни уговор за Дом здравља Кула са применом од 16.04.2019. године

Обавештење о примени новог посебног колективног уговора за здравствене установе

Обавештење о продужењу рока важења колективног уговора

Одлука о стављању ван снаге одлуке о измени правилника о организацији и систематизацији послова – јануар 2019. године

Одлука о измени правилника о организацији и систематизацији послова – јануар 2019. године

Обавештење о одлагању примене правилника о организацији и систематизацији послова до 01.01.2020. године

Одлука о измени Правилника о организацији и систематизацији послова са применом од 01.01.2019. године

Правилник о организацији и систематизацији послова са применом од 01.01.2019.године

Колективни уговор

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Правилник о набавкама у Дому здравља Кула по ЗЈН 2019

Правилник о набавкама у Дому здравља Кула по ЗЈН 2012

Промоција активног и здравог старења

Табела за извештавање поводом обележавања кампање